COVB

COVB

Com funciona la borsa de treball del COVB?

Un els serveis que ofereix el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) als seus col·legiats és la Borsa de Treball, on els professionals que ho desitgen poden inscriure’s i accedir a ofertes del sector. Al mateix temps, els centres veterinaris i les empreses poden publicar els llocs de treball que necessiten cobrir.

Per inscriure’s, cal enviar el formulari que trobareu a continuació i el vostre currículum (amb una extensió máxima de dues pàgines i preferiblement, en castellà):

Fitxa de demandant

Dades personals

Especialitat

Informàtica

Idiomes

Nivell català

Anglès

Francès

Alemany

Altres idiomes

Altres

Laboral

Disponibilitat horària

Àmbit de treball

Adjunta el teu currículum vitae
Selecciona la teva situació actual
Adjunta fotocòpia del DNI
Adjunta el certificat del Col·legi de procedència
Títol de veterinària
DARDO (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació)

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present l'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com el seu currículum adjunt, han estat incorporats al sistema de tractament titularitat del COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal oferts en la nostra borsa de treball. Així mateix, l'informem que les seves dades seran cedides a les entitats que estiguin interessats en el seu perfil professional. En compliment amb la normativa vigent, el COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

El COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic covb@covb.cat.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Formulari completat correctament. T'hem enviat una confirmació de tramitació al teu correu electrònic. Si no la reps, posa't en contacte amb nosaltres a covb@covb.cat