COVB

Col·legi

Comités assessors

L’objectiu d’aquest comitè és vetllar pel compliment del reglament per a l'exercici professional en clíniques de petits animals a la província de Barcelona.

Membres del comité
 • Íñigo Lyon Magriñá
 • Manel Oms Pueyo
 • Sílvia Serdà Cabré
 • Hèctor Casas Escribano
 • Mª Soledad de Irala Indart
 • Irene López
 • Sílvia Vilanova

L'objectiu fonamental d'aquest comitè és augmentar i mantenir el prestigi de la professió, així com protegir els interessos dels usuaris de la medicina veterinària. Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB, publicats al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) del 23 de noviembre de 2009, per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana, aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), i la normativa reguladora de la professió veterinària vigent.

Membres del comité
 • Luisa Amoribieta López
 • Esther Fernández Plana
 • Marta Legido Mateo
 • Noemí Galí Hernández
 • Isidre Otero San Mauricio
 • Xavier Raurell Ribó
 • Marta Arboix Baltà
 • Òscar Ortega Benito
 • Joaquim López-Grado Padreny
 • Anna Magdalena Bertó Garcia

La funció principal d’aquesta comissió és l'assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb la protecció dels animals de companyia, mitjançant la promoció de conductes cíviques i de la tinença responsable dels animals. La importància que han adquirit els drets dels animals, així com l'especialització i l’avenç de la ciència veterinària, fa palesa la necessitat d’aplicar els coneixements sobre salut i benestar animal a la protecció d'aquests animals.

Membres del comité
 • Jaume Fatjó (president)
 • Helena Arce
 • Anna Ortuño
 • Laura Almarcha
 • Lourdes Farré
 • Esther Fernández
 • Aurora Alba

Cuidem dels teus