COVB

Col·legi

Junta de govern

La candidatura guanyadora per als propers 4 anys (2016-2020) per a tots els càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris de Barcelona en no haver-se presentat cap altre opció, està formada per un equip de 15 veterinaris col·legiats que s’exposen tot seguit:

Junta de govern

Lorem ipsum

Llicenciat en Medicina Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1997.
Va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit dels petits rumiants, com a responsable tècnic de l’Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya. Des del 2002 treballa al sector porcí, com a directora de l’Associació Catalana de Productors de Porc (PORCAT).
Combina la seva activitat professional amb la docència a la universitat, com a professor associat al Departament de Ciències dels Animals i dels Aliments de la Facultat de Medicina Veterinària (UAB) i com a professor associat al Campus de l’Alimentació i Nutrició de Torribera (UB).
Actualment desenvolupa una tesi doctoral sobre indicadors de benestar animal en granges ovines.

 

 

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1985-1989. Col·legiada al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona des de 1989 amb el Nº 1.454. Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) des del 30 de juliol de 2018. Membre del Comitè de Deontologia del COVB de l’any 2001 fins agost 2018. Responsable del Programa Assís del COVB d’ajut al veterinari malalt de la Fundació Galatea des de l’any 2011, en actiu. Membre suplent de Junta de Govern del COVB des del 2016. Vicesecretària i Vocal de la Junta del COVB de l’any 2004 al 2010. Membre del Comitè de Clíniques del COVB de Barcelona de l’any 2004 al 2009. Sòcia de l’Associació de Veterinaris Especialistes en Clínica de Petits Animals (AVEPA). Sòcia de l’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC). Membre de la Junta Arbitral de consum com a representant dels veterinaris als Ajuntaments de la província de Barcelona.

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Saragossa a l’any 1985, Diplomat en microcirurgia vasculo-nerviosa (Universidad de Extremadura) i Diplomat en fibroendoscòpia digestiva Veterinària en petits animals (Universidad de Extremadura). Soci d’AVEPA i soci fundador de ACVAC. Fundador, director i veterinari de clíniques i consultoris de petits animals de St. Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa. Veterinari de Medicina General i cirurgià. Col•laboracions com assistent veterinari en clíniques a St. Cugat del Vallès, Saragossa i Terrassa. Ha contribuït a la divulgació de l’especialitat de clínica de petits animals a través de publicacions clíniques en la Revista mensual ‘Guau’ i de col·laboracions literàries sobre animals a ‘La Vanguardia’. Assistent a congressos, cursos i seminaris de medicina interna, cirurgia, gastroenterologia, odontologia i malaltia periodontal, etologia clínica i dermatologia.

Llicenciada en Veterinària per la Facultat de Veterinària de la UAB l’any 1998. Certificat d’aptitud pedagògica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster “Assessoria i Gestió d’explotacions de Boví Lleter”, l’any 2003-2004 (UAB). Assistència i participació a diferents cursos i congressos nacionals i internacionals de medicina bovina, seguretat alimentària, gestió d’empresa agrària, entre d’altres. Experiència en nutrició i gestió tècnica d’explotacions de boví lleter. Sòcia al 50% de l’empresa gestió qualitat i seguretat – Serveis Veterinaris SCP, empresa dedicada a l’assessorament en temes de seguretat alimentària al sector primari. També compta amb un consultori de petits animals.

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Saragossa a l’any 1978. Des de llavors, s’ha dedicat exclusivament a la clínica de petits animals. Treballa a la clínica de la seva propietat a Granollers. Soci d’AVEPA i ACVAC. Pertany a la comissió redactora del primer Reglament per l’exercici de la clínica de petits animals l’any 1999 i a la comissió per la modificació del mateix l’any 2002.

Llicenciat i Doctor en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista europeu certificat en medicina del comportament de petits animals i vicepresident del col•legi europeu de veterinaris especialistes en medicina del comportament. El 1994 va realitzar estudis de postgrau en el Servei d’Etologia Clínica de la Facultat de Veterinària de Nova York. Va ser responsable del servei d’etologia clínica de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB de 1995-2008. Actualment, és professor del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Animal Husbandry and Facility Manager a l´empresa Pfizer Olot SLU. Master of Science per la Universitat de Minnesota (US). Certificate of Swine Medicine per la Universitat de Minnesota (US). Acreditació FELASA com investigador amb animals d’experimentació. Membre de l’AVPCAT ( Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya). Membre de l’AASV (American Association of Swine Veterinarians). Membre de l´ Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). Membre de l´Associació Catalana de Professionals (ACP).

Llicenciat en Veterinària per l’UAB l’any 1990 i diplomat en Salut Pública l’any 1995. Tècnic de l’Agència de Salut Pública (Departament de Salut) des de l’any 1993. Membre vocal de la Associació Empresarial Veterinària del 2010 al 2011. Exercici actual en Clínica de petits animals, des de l’any 1991. Gerent i propietari de Clínica Veterinària de petits animals a Manresa.

Representants del COVB davant del CCVC

Va estudiar Ciències Veterinàries 1968-1973 a l’Universitat Complutense de Madrid i on es va doctorar l’any 1982. Ha desenvolupat la seva tasca professional des de 1975 fins el 2009 com a farmacòleg en el departament de recerca dels Laboratoris Almirall. Ha fet estades als departaments d’immunologia a l’Hospital General de Southampton; a l’Hospital de Hammersmith, Londres i en els Laboratoris Pfizer, Sandwich (Regne Unit). El seu camp d’estudi han estat els mediadors cel·lulars en processos al•lèrgics i inflamatoris i l’acció de noves substàncies en mètodes farmacològics funcionals; contribuint en el descobriment d’almagat, cleboprida, cinitaprida, ebastina, piketoprofè i l’aclidini. Ha participat en 36 congressos nacionals i internacionals. És autor o coautor de 55 treballs científics que han estat publicats en revistes especialitzades o presentats a congressos. Ha impartit cursos i conferències sobre el sistema respiratori i immunofarmacologia a l’àmbit universitari. Ha revisat originals de les revistes British Journal of Pharmacology

Suplents de junta de govern

Llicenciada en Veterinària per la Facultat de Veterinària de la UAB l’any 1989. Membre d’AVEPA i ACVAC. Experiència professional iniciada en laboratoris Rhone Mérieux, compaginada amb la clínica de petits animals. Des de l’any 1992 exerceix exclusivament en clínica de petits animals. De l’any 2000 al 2004, ha estat membre actiu com a representant del COVB al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya on va contribuir a impulsar la identificació en petits animals, millorar el servei de l’AIAC, ha creat campanyes d’identificació, així com millorar els documents acreditatius dels animals de companyia.